Geodeta uprawniony

GEodezja karpowicz

“Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.”

– Thor Heyerdahl

zakres wykonywanych usług

GEODEZJA PRAWNA

Wznowienia znaków granicznych
Wyznaczenia punktów ujawnionych uprzednio w EGiB
Podziały nieruchomości
Rozgraniczenia nieruchomości
Ustalenia przebiegu granic
Mapy do celów prawnych
Ekspertyzy, opinie i analizy dotyczące przebiegu granic

GEODEZJA INŻYNIERYJNA

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych, liniowych, przemysłowych i infrastrukturalnych
Wytyczenia sieci uzbrojenia terenu
Wytyczenia tras drogowych
Pomiary przemieszczeń i osiadań
Pomiar i obliczanie mas ziemnych
Badanie pionowości obiektów wysmukłych

GEODEZJA KLASYCZNA

Mapy do celów projektowych
Mapy do celów planistycznych
Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych i sieci
Opracowania numerycznego modelu terenu NMT(DTM)
Pomiary powierzchni biurowych i mieszkalnych
Inne opracowania według potrzeb

Praca w liczbach

Ponad 700 map do celów projektowych

Ponad 500 inwentaryzacji powykonawczych

Ponad 300 wytyczonych budynków

Ponad 150km zainwentaryzowanych sieci

Ponad 1500 zakopanych znaków granicznych

Ponad 100 rozpraw granicznych

Ponad 10km ustaleń linii brzegu

Ponad 400 innych opracowań

Nie boimy się podjąć żadnego wyzwania

Usługi, które wykonujemy od 2014r. zaowocowały przeprowadzeniem setek różnych praz z zakresu pomiarów syt.-wys. oraz geodezji prawnej, zarówno dla osób prywatnych, biur projektowych i firm budowlanych jak i instytucji samorządowych. Prace zarówno małe jak i duże, łatwe jak i skomplikowane oraz te specjalnie dostosowane do oczekiwań zamawiającego.