usługi

Udział prac

W Liczbach

1 %
GEODEZJA KLASYCZNA
1 %
GEODEZJA PRAWNA
1 %
GEODEZJA INŻYNIERYJNA

Specjalizacja

Głównym zakresem naszych prac jest geodezja prawna czyli podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych.
Dzięki doświadczeniu nabytemu w terenie wraz z wiedzą oraz umiejętnością “czytania” i analizy materiałów źródłowych jesteśmy w stanie odszukać niemal każdy kamień graniczny. Często odnajdujemy w ziemi inne znaki graniczne zakopane przez nierzetelnych wykonawców, którzy podchodzą do tematu zbyt beztrosko.
Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom zleceniodawców uruchomiliśmy instytucję opinii i ekspertyz geodezyjnych, które można wykorzystać jako kontr dowód w toczących się postępowaniach geodezyjnych. Chcemy pomóc właścicielom wyeliminować z obiegu wadliwe opracowania geodetów, a także stanąć w obronie właściwych granic.

ico12
Geodezja Prawna
Geodezja Klasyczna
Geodezja Inżynieryjna
Nie czekaj

Skontaktuj się z nami
aby Już rozpocząć prace

Aby skontaktować się z nami, wystarczy wykręcić numer w telefonie lub napisać maila a resztą zajmiemy się my.